anh-lo-go-smile travel

Smile Travel Đã Đăng Ký Cục Sở Hữu Trí Tuệ

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU       Kính gửi:      Cục Sở hữu trí tuệ                     386 Nguyễn Trãi, Hà Nội     Chủ đơn dưới đây yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệuÚ  DẤU NHẬN ĐƠN (Dành cho cán bộ nhận đơn) […]

Read more