ST 6.2 Tour 6N5Đ Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long Tàu Tiếng

TOUR 6 NGÀY 5 ĐÊM HÀ NỘI – SAPA – NINH BÌNH – HẠ LONG Khởi hành theo yêu cầu Thời gian: 6 ngày 5 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: Ngày 1: Đón bay – Hà Nội – Tự do khám phá Hà Nội – Ngủ tại Hà Nội Ngày 2: Hà Nội – Sapa […]

Read more

ST 6.1 Tour 6 Ngày 5 Đêm Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long cùng Smile Travel

TOUR 6 NGÀY 5 ĐÊM HÀ NỘI – SAPA  – NINH BÌNH – HẠ LONG Khởi hành theo yêu cầu Thời gian: 6 ngày 5 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: Ngày 1: Đón bay – Hà Nội – Tự do khám phá Hà Nội – Ngủ tại Hà Nội Ngày 2: Hà Nội – Sapa […]

Read more

Tour 5 Ngày 4 Đêm Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long

TOUR 5 NGÀY 4 ĐÊM HÀ NỘI – SAPA – NINH BÌNH – HẠ LONG Khởi hành theo yêu cầu Thời gian: 5 ngày 4 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: Ngày 1: Đón bay – Hà Nội – Tự do khám phá Hà Nội – Ngủ tại Hà Nội Ngày 2: Hà Nội – Sapa […]

Read more

ST 4.2 Tàu Tiếng Tour Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long 4N3Đ

TOUR DU LỊCH HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG 4 NGÀY 3 ĐÊM Khởi hành theo yêu cầu Thời gian: 4 ngày 3 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: Ngày 1: Đón bay – Hà Nội – Tự do khám phá Hà Nội – Ngủ tại Hà Nội Ngày 2: Bái Đính – Tràng […]

Read more

ST 4.1 Tour 4N3Đ Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long Tàu Ngủ Đêm

TOUR 4 NGÀY 3 ĐÊM HÀ NỘI – NINH BÌNH – HẠ LONG Khởi hành theo yêu cầu Thời gian: 4 ngày 3 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: Ngày 1: Đón bay – Hà Nội – Tự do khám phá Hà Nội – Ngủ tại Hà Nội Ngày 2: Bái Đính – Tràng An – […]

Read more

tour ha long 3N2Đ smiletravel

ST 3.2 Tour Hạ Long 3N2Đ Tàu Ngủ Đêm cùng Smile Travel

TOUR DU LỊCH HẠ LONG 3 NGÀY 2 ĐÊM Khởi hành theo yêu cầu Thời gian: 3 ngày 2 đêm LỊCH TRÌNH TÓM TẮT: Ngày 1: Hà Nội – Hạ Long – Check in du thuyền 5* – Ngủ đêm trên du thuyền (Ăn trưa, tối) Ngày 2: Tham quan theo lịch trình tour – […]

Read more