Tổng hợp chùm tour Sapa siêu hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ

🚍𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐇𝐎̛̣𝐏 𝐂𝐇𝐔̀𝐌 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐀𝐏𝐀 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐇𝐀̂́𝐏 𝐃𝐀̂̃𝐍 𝐌𝐀̀ 𝐁𝐀̣𝐍 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐁𝐎̉ 𝐋𝐎̛̃
𝑆𝑎𝑝𝑎 đ𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑢̀𝑎 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑡 𝑚𝑎̂́𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜̂ 𝑟𝑎́𝑜 ℎ𝑜̛𝑛. 𝑋𝑖𝑛 𝑠𝑒̂́𝑝 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 đ𝑖 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑆𝑎𝑝𝑎 𝑡ℎ𝑜̂𝑖 𝑛𝑎̀𝑜𝑜𝑜𝑜 🌾🌾𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑢̀𝑚 𝑡𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ 𝑆𝑎𝑝𝑎 ℎ𝑜𝑡 ℎ𝑖𝑡 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑛𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦, ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛, ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔.
Tổng hợp chùm tour Sapa siêu hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ
Tổng hợp chùm tour Sapa siêu hấp dẫn mà bạn không thể bỏ lỡ
🔥🔥𝐂𝐇𝐔̀𝐌 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝟐𝐍𝟏Đ 𝐊𝐇𝐎̛̉𝐈 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘
𝟏. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚 – 𝐁𝐚̉𝐧 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭 – 𝐋𝐚𝐨 𝐂𝐡𝐚̉𝐢 – 𝐓𝐚̉ 𝐕𝐚𝐧
👉🏼Giá tour: 2199k/khách
𝟐. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚 – 𝐋𝐚𝐨 𝐂𝐡𝐚̉𝐢 – 𝐓𝐚̉ 𝐕𝐚𝐧 – 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̉ 𝐂𝐡𝐚̉𝐢
👉🏼Giá tour: 1950k/khách
𝟑. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚- 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭/𝐌𝐨𝐚𝐧𝐚 – 𝐅𝐚𝐧𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧
👉🏼Giá tour: 2050k/khách
𝟒. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚- 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭 – 𝐌𝐨𝐚𝐧𝐚
👉🏼Giá tour: 1899k/khách
🔥🔥𝐂𝐇𝐔̀𝐌 𝐓𝐎𝐔𝐑 𝟑𝐍𝟐Đ 𝐊𝐇𝐎̛̉𝐈 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘
𝟏. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚 – 𝐋𝐚𝐨 𝐂𝐡𝐚̉𝐢 – 𝐓𝐚̉ 𝐕𝐚𝐧 – 𝐆𝐢𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐚̉ 𝐂𝐡𝐚̉𝐢 – 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭
👉🏼Giá tour: 2699k/khách
𝟐. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚 – 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭 – 𝐋𝐚𝐨 𝐂𝐡𝐚̉𝐢 – 𝐓𝐚̉ 𝐕𝐚𝐧 – 𝐓𝐫𝐚̣𝐦 𝐓𝐨̂𝐧 – 𝐓𝐡𝐚́𝐜 𝐁𝐚̣𝐜
👉🏼Giá tour: 2899k/khách
𝟑. 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐒𝐚𝐩𝐚 – 𝐂𝐚́𝐭 𝐂𝐚́𝐭 – 𝐅𝐚𝐧𝐬𝐢𝐩𝐚𝐧 – 𝐌𝐨𝐚𝐧𝐚
👉🏼Giá tour: 2550k/khách
𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐎̂̀𝐌
💐Xe ô tô, xe giường nằm
💐Hướng dẫn viên
💐Vé thắng cảnh
💐Các bữa ăn theo chương trình
💐Khách sạn 2-3 người/phòng
Tổng đài tư vấn, đặt tour du lịch mức giá cực ưu đãi
Tổng đài tư vấn, đặt tour du lịch mức giá cực ưu đãi
===============
💥 Liên hệ để được tư vấn
🏆SMILE TRAVEL CO.,LTD🏆
🏡 Địa chỉ: Tầng 3, số 140 Hồng Tiến, Long Biên, Hà Nội
📧 E-mail: info@smiletravel.com.vn | Tel: 024.66.86.62.87
☎Hotline tư vấn 24/7: 0865.328.168
#smiletravel #travel #tour_dulich #tourtrongoi #tourgiare #combodulich #combosapa #dulichsapa #sapa2ngay1dem #sapa3ngay2dem #checkinsapa #toursapa

Trả lời