(0)

Tour Trọn Gói 2N1Đ Hà Nội – Cát Bà Cùng Smile Travel

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CÁT BÀ 2 NGÀY 1 ĐÊM Cát Bà, còn gọi là đảo Ngọc, là hòn đảo

Best Selling
(0)

Du Lịch Cô Tô 3 Ngày 2 Đêm Cùng Smile Travel

Khởi hành: Hàng ngày 3 Ngày 2 Đêm
Hà Nội – Vân Đồn- Cô Tô

(0)

TMB32: Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử – Hang Múa – Tràng An – Hoa Lư

Khởi hành: Hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử - Hang Múa - Tràng An - Hoa Lư

(0)

TMB38: Hà Nội – Cao Bằng – Chùa Hương

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Cao Bằng - Chùa Hương

(0)

ST04. Tour 5N4Đ Khám Phá Buôn Ma Thuột – PLeiku – Kontum

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Buôn Ma Thuột - PLeiku - Kon Tum

(0)

TMB37: Hà Nội – Cao Bằng – Yên Tử

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Cao Bằng - Yên Tử

(0)

ST01: Tour 3N2Đ Khám Phá Buôn Ma Thuột – Bản Đôn – Thác D’rayNur – Hồ Lak

Khởi hành hàng ngày 3 Ngày 2 Đêm
Buôn Ma Thuột - Bản Đôn - Thác D'ray Nur - Hồ Lak

(0)

TM36: Hà Nội – Hà Giang – Ninh Bình – Hoa Lư – Tam Cốc

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội– Hà Giang – Ninh Bình – Hoa Lư – Tam Côc

(0)

ST3a. Bản Đôn – Thác D’ray Nur – Buôn Ma Thuột

Khởi hành hàng ngày 1 Ngày
Bản Đôn - Thác D'ray Nur - Buôn Ma Thuột

(0)

TMB23: Hà Nội – Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Yên Tử – Hoa Lư, Tam Cốc – Bái Đính, Tràng An

Khởi hành hàng ngày 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội – Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Yên Tử - Hoa Lư, Tam Cốc - Bái Đính, Tràng An

(0)

TMB22: Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Mai Châu – Pù Luông – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Mai Châu – Pù Luông – Hà Nội

(0)

ST3b: Tour 1 ngày Tây Nguyên khám phá Hồ Lak – Thác D’raynur – Buôn Ma Thuột

Khởi hành hàng ngày 1 Ngày
Hồ Lak - Thác Dray Nur - Buôn Ma Thuột

(0)

TMB21: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Mai Châu – Pù Luông – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Mai Châu – Pù Luông – Hà Nội

(0)

TMB20: Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Cao nguyên Mộc Châu – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Cao nguyên Mộc Châu – Hà Nội

(0)

TMB19: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Cao nguyên Mộc Châu – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Cao nguyên Mộc Châu – Hà Nội

(0)

TMB35: Hà Nội – Cao Bằng – Ninh Bình – Hoa Lư – Tam Cốc

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội – Cao Bằng – Ninh Bình – Hoa Lư – Tam Cốc

(0)

TMB18: Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Sapa – Cát Cát – Lao Chải Tả Van – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Bái Đính, Tràng An – Sapa – Cát Cát – Lao Chải Tả Van – Hà Nội

(0)

TMB34: Hà Nội – Cao Bằng – Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội – Cao Bằng – Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An

(0)

TMB17: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Sapa – Cát Cát – Lao Chải, Tả Van – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Sapa – Cát Cát – Lao Chải, Tả Van – Hà Nội

(0)

TMB16: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Hoa Lư, Tam Cốc – Bái Đính, Tràng An – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày – Hoa Lư, Tam Cốc - Bái Đính, Tràng An – Hà Nội

(0)

TMB33: Hà Nội – Cao Bằng – Vịnh Hạ Long

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Cao Bằng - Vịnh Hạ Long

(0)

TMB15: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Bái Đính, Tràng An – Cúc Phương – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày – Bái Đính, Tràng An – Cúc Phương – Hà Nội

(0)

TMB32: Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử – Hang Múa – Tràng An– Hoa Lư

Khởi hành: Hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử - Hang Múa – Tràng An– Hoa Lư

(0)

TMB14: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Hoa Lư, Tam Cốc – Cúc Phương – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày – Hoa Lư, Tam Cốc – Cúc Phương – Hà Nội

(0)

TMB13: Hà Nội – Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Yên Tử – Hang Múa, Tràng An, Hoa Lư

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Yên Tử - Hang Múa, Tràng An, Hoa Lư

(0)

TMB12: Hà Nội – Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Chùa Hương – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Chùa Hương - Hà Nội

(0)

TMB31: Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử – Hoa Lư – Tam Cốc

Khởi hành: Hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử - Hoa Lư – Tam Cốc

(0)

TMB11: Hà Nội – Hạ Long 1 ngày – Hoa Lư, Tam Cốc – Sapa – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Hạ Long 1 ngày – Hoa Lư, Tam Cốc – Sapa – Hà Nội

(0)

TMB10: Hà Nội – Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Yên Tử – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) - Yên Tử - Hà Nội

(0)

TMB09: Hà Nội – Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) – Hang Múa, Tràng An, Hoa Lư – Hà Nội

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Hạ Long (Ngủ đêm trên du thuyền) - Hang Múa, Tràng An, Hoa Lư - Hà Nội

(0)

TMB30: Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử – Bái Đính – Tràng An

Khởi hành: Hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử - Bái Đính – Tràng An

(0)

TMB29: Hà Nội – Chùa Hương – Yên Tử

Khởi hành: hàng ngày 4 Ngày 3 Đêm
Hà Nội - Chùa Hương - Yên Tử

(0)

TMB28: Hà Nội – Hà Giang – Yên Tử

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Hà Giang - Yên Tử

(0)

TMB27: Tour miền Bắc Hà Nội – Hà Giang – Chùa Hương

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Hà Giang - Chùa Hương

(0)

TMB26: Tour miền Bắc Hà Nội – Hà Giang – Ninh Bình – Hoa Lư – Tam Cốc

Khởi hành: Thứ 4, thứ 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Hà Giang - Ninh Bình - Hoa Lư - Tam Cốc

(0)

TMB25: Tour miền Bắc Hà Nội – Hà Giang – Ninh Bình – Bái Đính – Tràng An

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Hà Giang - Ninh Bình - Bái Đính - Tràng An

(0)

TMB24: Tour Miền Bắc Hà Nội – Hà Giang – Vịnh Hạ Long

Khởi hành: Thứ 4, 5 hàng tuần 6 Ngày 5 Đêm
Hà Nội - Hà Giang - Vịnh Hạ Long

(0)

TMB2: Tour miền Bắc Hà Nội – Vịnh Hạ Long

Khởi hành hàng ngày 4 Ngày 3 Đêm
Hà Nội - Vịnh Hạ Long

(0)

TMB5: Tour miền Bắc Hà Nội – Vịnh Hạ Long – Sapa – Cát Cát – Núi Hàm Rồng

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Hà Nội - Vịnh Hạ Long - Sapa

(0)

TMB8: Tour miền Bắc Hà Nội – Hạ Long

Khởi hành hàng ngày 5 Ngày 4 Đêm
Tour miền Bắc: Hà Nội - Hạ Long


═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
☢️ Mọi chi tiết xin liên hệ, hoặc comment để lại số điện thoại hoặc email nhân viên Sale chúng tôi sẽ tư vấn và gửi lịch trình cho khách hàng ‼️

══════════════════════════
☢️ Chúng tôi chuyên Tour du lịch Trong Nước, Tour du lịch Nước Ngoài, cập nhật tour khởi hành hàng tháng, tour khởi hành hàng ngày, tour du thuyền Hạ Long, Dịch vụ bán vé máy bay, vé tàu hỏa, đặt phòng khách sạn, dịch vụ visa du lịch…. Mọi chi tiết xin liên hệ chúng tôi để được phục vụ ‼️
————————————————–

SMILE TRAVEL Co.,LTD
? Văn phòng GD: Số 4/266 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN.
? E-mail: info@smiletravel.com.vn? Tel:  024.66.86.62.87
? Hotline tư vấn 24/7: 0️869 167 868
? Dịch Tour: 0865 283 168 – 0865 238 168
? Dịch Visa:  0988 989 973 – 0865 382 168
? Website: www.smiletravel.com.vn or www.tourduthuyenhalong.vn

– GPKD Lữ Hành Quốc Tế: 01-1051/TCDL-GP LHQT
– MST: 0106885169