Trải nghiệm săn mây trên đỉnh Tà Xùa – Tour Tà Xùa 2N1Đ

💞💞𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐬𝐚̆𝐧 𝐦𝐚̂𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐢̉𝐧𝐡 𝐓𝐚̀ 𝐗𝐮̀𝐚💞💞

𝑇𝑎̀ 𝑋𝑢̀𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎 𝑛𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑎̆𝑛 𝑚𝑎̂𝑦 đ𝑒̣𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑜̛̉ 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑜̛́𝑚 𝑡ℎ𝑢, 𝑑𝑎̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑛𝑜̂ 𝑛𝑢̛́𝑐 𝑟𝑢̉ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑇𝑎̀ 𝑋𝑢̀𝑎 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑚𝑎̂𝑦, 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑛𝑢́𝑖, 𝑐𝘩𝑖𝘦̂𝑚 𝑛𝘨𝑢̛𝘰̛̃𝑛𝘨 𝘴𝑢̛̣ ℎ𝘶̀𝑛𝘨 𝘷𝑖̃ 𝑐𝘶̉𝑎 𝑡𝘩𝑖𝘦̂𝑛 𝑛𝘩𝑖𝘦̂𝑛 𝑉𝘪𝑒̣̂𝘵 𝘕𝑎𝘮. 

Đ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑎̂𝑦 𝑇𝑎̀ 𝑋𝑢̀𝑎, 𝑡𝑎 𝑐𝑜́ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑖 𝑙𝑎̣𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑏𝑖̣ 𝑏𝑜̉ 𝑞𝑢𝑒̂𝑛 𝑛𝑜̛𝑖 ℎ𝑎̣ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖. 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛 “𝑏𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ” 𝑛𝑎̀𝑦.

𝐵𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑎𝑜? Đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑢́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑐ℎ𝑢̛𝑎? 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̉ 𝑙𝑜̛̃ 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑆𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 đ𝑖 𝑚𝑜̛ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎̂̀𝑦 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑛ℎ𝑒́.

Tour săn mây Tà Xùa 2 ngày 1 đêm
Tour săn mây Tà Xùa trọn gói 2 ngày 1 đêm

💥𝑮𝒊𝒂́ 𝒄𝒉𝒊̉: 1880𝒌/𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉

💥𝑲𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒉: 𝑻𝒉𝒖̛́ 7 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏

💥𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒌𝒉𝒂̉𝒐: https://smiletravel.com.vn/tour/tour-san-may-ta-xua-2-ngay-1-dem/

💞𝐆𝐈𝐀́ 𝐁𝐀𝐎 𝐆𝐎̂̀𝐌:

🌷Xe ô tô du lịch loại 16 hoặc 29 chỗ đời mới đưa đón suốt hành trình.

🌷Hướng dẫn viên công ty kinh nghiệm, nhiệt tình suốt hành trình.

🌷Homestay tại Tà Xùa,phòng riêng, sạch sẽ tiện nghi đầy đủ 

🌷Thuyền thăm quan hồ suối Chiếu

🌷Ăn uống theo chương trình (1 Bữa chính 120.000đ/người + 1 bữa tối ăn lẩu 180.000/người + 1 bữa suất 150.000đ/người + 1 bữa sáng).

🌷Bảo hiểm du lịch suốt tuyến, mức cao nhất 30.000.000đ/ người/ vụ

🌷Nước uống 01 chai/người/ngày.

🌷Vé thăm quan theo hành trình.

𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒂̉𝒏𝒉 𝒗𝒆̂̀ 𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑻𝒂̀ 𝑿𝒖̀𝒂 2 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 1 đ𝒆̂𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝑺𝒎𝒊𝒍𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒗𝒆𝒍 

Tour du lịch Mộc Châu 2 ngày 1 đêm
Tour du lịch Mộc Châu 2 ngày 1 đêm
Săn mây trên đỉnh Tà Xùa
Săn mây trên đỉnh Tà Xùa
Săn mây trên đỉnh Tà Xùa
sống lưng khủng long
Tour săn mây Tà Xùa 2 ngày 1 đêm
Tour săn mây Tà Xùa 2 ngày 1 đêm

💥Liên hệ để được tư vấn

🏆SMILE TRAVEL CO.,LTD🏆

🏡Địa chỉ: Số 4 Ngõ 266 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

📧E-mail: info@smiletravel.com.vn | Tel: 024.66.86.62.87

☎Hotline tư vấn 24/7: 0869.167.868- 0865.382.168 – 0865.328.168

#smiletravel #travel #tourdulich #tourtrongoi #tourgiare #combodulich #dulichhagiang #checkintaxua #taxua #thienduongmay #momcaheo #rungsamu #taxua2ngay1dem

 

Trả lời